Ιστότοπος του διαδικτυακού Εργαλείου Who Is Hosting - HostAdvice
Αναμονή αιτήματος...

Ανακάλυψε Ποιος Φιλοξενεί Οπιαδήποτε Ιστοσελίδα

Find out who is hosting any domain on the web and get all the information you need about the hosting company, the web host’s IP address, registration data, contact, and more!

Searches Made

Έγιναν Αναζητήσεις

Web Hosts Revealed

Αναλυτικές Πληροφορίες για Παρόχους Φιλοξενίας

7.892
Top Result

Κορυφαίο Αποτέλεσμα

Hostinger

Frequently Asked Questions

What is a domain name?

A domain name refers to the text you type into the browser window to reach a specific website. This unique name appears after the ‘@ sign’ in email addresses and after ‘www.’ in web addresses. For example, Google’s domain name is ‘google.com.’

Domain names are also linked to IP addresses. Each domain translates to a long string of numbers, known as the IP address. However, this numerical string is too complex to remember and is therefore exclusively used by computers and machines.

What is a top-level domain (TLD)?

A top-level domain (TLD) refers to the last segment of a domain name or everything that follows the final dot of a domain name. For instance, the TLD in ‘yahoo.com’ is ‘.com.’ Other popular TLDs include .org, .net, .top, .example, .gov, .edu, etc.

What is domain parking?

Domain parking refers to registering a new domain name and “parking it” for future use. It means the domain name is registered but not currently used or connected to an online service, such as a website or email hosting. Usually, people do this to reserve the Internet domain name for future development or to protect against the possibility of cybersquatting, even though there’s a long list of associated benefits.

What is a Domain Name Server or DNS?

The Domain Name Server, also known as DNS, is the Internet’s phonebook. It keeps the files containing information about domain names and corresponding IP addresses, thus eliminating the need for people to memorise IPv4 or, more complex, newer alphanumeric IP addresses, IPv6.

Will my name and contact information be publicly available?

The Registration Data Directory Service, commonly known as the WHOIS database or the Registration Data Access Protocol (RDAP), makes some of your contact information associated with your domain name registration publicly available.

By default, your WHOIS data goes public when you register a new domain. To shield against it, you can make your WHOIS data private by utilising WHOIS protection, costing somewhere between $2 and $20 annually.

What is a redemption period for a domain?

If a domain expires, is cancelled, and isn’t renewed or purchased by another party, it automatically enters the redemption period, lasting 45 days after its expiration date. In some cases, the redemption period might last 30 days. Once this period ends, the domain is available to restore. And if it’s not restored, it then enters the ‘pending delete’ status for five days.

Η HostAdvice.com παρέχει επαγγελματικές και ανεξάρτητες από οποιονδήποτε άλλο φορέα αξιολογήσεις για εταιρίες φιλοξενίας. Οι αξιολογήσεις μας είνα αμερόληπτες, ειλικρινείς και εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια για όλες τις εταιρίες που αξιολογούν.

Λαμβάνουμε χρηματική αποζημίωση από τις εταιρίες που αξιολογούμε. Η αποζημίωση για υπηρεσίες και προϊόντα δεν επηρεάζει την κατεύθυνση ή τα συμπεράσματα των αξιολογήσεών μας. Ούτε επηρεάζει την βαθμολογία μας για ορισμένες εταιρίες φιλοξενίας.
Η αποζημίωση αυτή καλύπτει το κόστος της αμοιβής των ατόμων που κάνουν τις αξιολογήσεις, για την αγορά λογαριασμών στις εταιρίες, και για τις δοκιμές που πραγματοποιούν.

Click to go to the top of the page
Go To Top