Δωρεάν Online Έλεγχος SSL

Λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό SSL

Analyze, test, and check your website’s SSL status. Use HostAdvice’s free online SSL checker to get detailed results on misconfigured TLS/SSL or other potential vulnerabilities.

Check if your website security certificate is valid & its trust level

Verifying your SSL is important to ensure that online security parameters are met. There are different ways to check, but our free SSL checker is fast and reliable. Fortunately, you don’t need any technical knowledge.

Just enter the domain (in https) and click on Lookup before reviewing results including general and chain information, hostname, and other important details.

What is SSL?

Before understanding why to check an SSL certificate, it’s important to answer what does SSL stand for?  SSL, short for Secure Sockets Layer, is a globally accepted security technology. TLS is the evolved version of SSL. The difference between SSL and TLS is that the latter uses stronger algorithms for data encryption and works on different ports.

So, what is an SSL connection exactly? SSL offers a secure channel between two internet-operated machines or computers, or an internal network. One common example is when a web browser and a web server use SSL to secure communication. This transforms the address of a website from HTTP to HTTPS, the ‘S ‘ means ‘secure’, defining the critical connection between SSL and HTTPS.

When you install SSL on a website, you will have a self-signed certificate installed on the server. The certificate signing request goes through a validation process set by the Certificate Authority (CA).

How Important is it to Have an SSL Certificate?

Beyond protecting your website data and your customer’s data from hackers or other malicious software, SSL and Google Ranking are also connected. HTTPS and SEO are closely linked, meaning if you don’t have SSL installed, your website won’t gain an advantage in search results. An unsecured website might also contribute to a higher bounce rate. Accordingly, SSL certificates provide authenticity to a website and is an important factor in delivering better web security and organic search rankings.

How do we Check Your SSL certificate?

Our free online SSL checker runs in-depth tests on multiple parameters to provide detailed and actionable reports. We check the certificate’s installation, validity, key signing and size, hashing, data encryption levels, symmetric encryption, and much more to ensure that your website doesn’t run into any problems.

Η HostAdvice.com παρέχει επαγγελματικές και ανεξάρτητες από οποιονδήποτε άλλο φορέα αξιολογήσεις για εταιρίες φιλοξενίας. Οι αξιολογήσεις μας είνα αμερόληπτες, ειλικρινείς και εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια για όλες τις εταιρίες που αξιολογούν.

Λαμβάνουμε χρηματική αποζημίωση από τις εταιρίες που αξιολογούμε. Η αποζημίωση για υπηρεσίες και προϊόντα δεν επηρεάζει την κατεύθυνση ή τα συμπεράσματα των αξιολογήσεών μας. Ούτε επηρεάζει την βαθμολογία μας για ορισμένες εταιρίες φιλοξενίας.
Η αποζημίωση αυτή καλύπτει το κόστος της αμοιβής των ατόμων που κάνουν τις αξιολογήσεις, για την αγορά λογαριασμών στις εταιρίες, και για τις δοκιμές που πραγματοποιούν.