Δωρεάν Έλεγχος Ανακατεύθυνσης URL

Όλες οι διευθύνσεις URL που επισκέφθηκε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να μπείτε στην τρέχουσα σελίδα

URL redirect checker is a perfect tool to check the status of web links. If any web pages are redirected, this free tool can help you analyze the path with pre-defined status codes. With just a couple of clicks, anyone can perform advanced analysis of links.

How to Check the Redirect Path of an Affiliate Link or Short URL?

There are times when you might want to check the links on your website or your competitors. Or, you want to cross-check an affiliate link for malware. Whatever the case, this free URL redirect checker will help you perform an in-depth and comprehensive analysis of all forms of links.

Simply enter the link that you wish to check, and our software will trace and show everything – from cookies to suspicious redirects.

What is a Redirect URL?

Also known as URL forwarding, a redirect URL is a commonly-used technique to display an existing webpage available under one or more URL addresses. There are many types of redirects, but the commonly used ones are 301 and 302.

So, what is a 301 redirect? And, what is the difference between 301 and 302 redirects?

Technically, 301 is a permanent-redirections status code, meaning that the webpage under this URL has moved to a different URL address permanently. 302 means found. It means that the webpage is available, but it is temporarily somewhere else.

Why do You Need to Trace a Redirect?

If you are an SEO consultant, tracing redirects is a must. Still, there are other reasons why tracing a redirect can be a good habit:

–          Redirected URLs may contain malicious codes (malware, ransomware, etc.)

–          The URL might not be secure (https).

How to Redirect?

If you don’t want to interrupt SEO efforts, ensure that you’re redirecting the right way so that search engines can crawl pages. Depending on what you wish to get done, use one of the below methods –

–          Redirecting without changing the URL

–          Redirecting blogs from HTTP to HTTPS without a plugin

–          .htaccess Redirect

Redirects and SEO

The best redirect for SEO is a 301 redirect. It passes between 90-99% of link equity. Redirects do not hurt SEO, giving room to address issues until everything is implemented properly.

Η HostAdvice.com παρέχει επαγγελματικές και ανεξάρτητες από οποιονδήποτε άλλο φορέα αξιολογήσεις για εταιρίες φιλοξενίας. Οι αξιολογήσεις μας είνα αμερόληπτες, ειλικρινείς και εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια για όλες τις εταιρίες που αξιολογούν.

Λαμβάνουμε χρηματική αποζημίωση από τις εταιρίες που αξιολογούμε. Η αποζημίωση για υπηρεσίες και προϊόντα δεν επηρεάζει την κατεύθυνση ή τα συμπεράσματα των αξιολογήσεών μας. Ούτε επηρεάζει την βαθμολογία μας για ορισμένες εταιρίες φιλοξενίας.
Η αποζημίωση αυτή καλύπτει το κόστος της αμοιβής των ατόμων που κάνουν τις αξιολογήσεις, για την αγορά λογαριασμών στις εταιρίες, και για τις δοκιμές που πραγματοποιούν.

Click to go to the top of the page
Go To Top