Συμπίεση PNG/JPG

Ο Online συμπιεστής εικόνας επιτρέπει τη συμπίεση των εικόνων JPEG ή PNG

Max 5 MB