Γράψε μια Αξιολόγηση
Χώρα
CMS
OS
Γλώσσα προγραμματισμού

Κορυφαίες χώρες

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιαπωνία
Γαλλία
Ολλανδία
Καναδάς
Κίνα
Ρωσία
Ιταλία

Κορυφαία CMS

WordPress
Wix
Shopify
Sitefinity
Drupal
Joomla
Squarespace
Jimdo
Weebly
1C-Bitrix

Κορυφαία OS

Windows Server
UNIX
Ubuntu
CentOS
Debian
Red Hat
FreeBSD
Gentoo
Fedora
SUSE

Κορυφαίες γλώσσες προγραμματισμού

PHP
Microsoft ASP.NET
Lua
Java
Ruby
Node.js
Perl
Python
Go
Erlang

Χώρα

CMS

OS

Γλώσσα προγραμματισμού

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μερίδιο αγοράς διακομιστών ιστού 2021

Παρακάτω θα δεις τους διακομιστές ιστού με τους περισσότερους πελάτες στην Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

1.
Apache
31.20%
2.
Nginx
26.17%
3.
IIS
15.14%
4.
LiteSpeed
1.46%
5.
Apache Traffic Server
1.01%
6.
OpenGSE
0.85%
7.
Netlify
0.19%
8.
Phusion Passenger
0.15%
9.
Microsoft HTTPAPI
0.10%
10.
Tengine
0.10%
11.
Apache Tomcat
0.09%
12.
Google App Engine
0.07%
13.
gunicorn
0.04%
14.
Caddy
0.04%
15.
Google Web Server
0.04%
16.
Amazon EC2
0.03%
17.
lighttpd
0.02%
18.
Now
0.01%
19.
Resin
0.01%

Μερίδιο αγοράς φιλοξενίας μεταξύ χωρών του GEO για το 2021