Χώρα
CMS
OS
Γλώσσα προγραμματισμού

Κορυφαίες χώρες

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιαπωνία
Γαλλία
Ολλανδία
Καναδάς
Κίνα
Ρωσία
Ιταλία

Κορυφαία CMS

WordPress
Wix
Shopify
Drupal
Sitefinity
Joomla
Squarespace
Jimdo
Weebly
1C-Bitrix

Κορυφαία OS

Windows Server
UNIX
Ubuntu
CentOS
Debian
Red Hat
FreeBSD
Gentoo
Fedora
SUSE

Κορυφαίες γλώσσες προγραμματισμού

PHP
Microsoft ASP.NET
Lua
Java
Ruby
Node.js
Perl
Python
Go
Erlang

Χώρα

CMS

OS

Γλώσσα προγραμματισμού

Παγκόσμιο μερίδιο αγοράς ανά διακομιστή ιστού 2022

Παρακάτω θα δεις τους διακομιστές ιστού με τους περισσότερους χρήστες παγκοσμίως

1.
Apache
40.17%
2.
Nginx
27.72%
3.
IIS
11.03%
4.
LiteSpeed
2.65%
5.
Apache Traffic Server
0.52%
6.
OpenGSE
0.43%
7.
Phusion Passenger
0.36%
8.
Apache Tomcat
0.15%
9.
Netlify
0.12%
10.
lighttpd
0.11%
11.
Tengine
0.11%
12.
Microsoft HTTPAPI
0.08%
13.
Caddy
0.04%
14.
Google App Engine
0.04%
15.
gunicorn
0.02%
16.
Google Web Server
0.02%
17.
Amazon EC2
0.02%
18.
JBoss Application Server
0.01%
19.
Zope
0.01%
20.
Lotus Domino
0.01%

Μερίδιο αγοράς φιλοξενίας μεταξύ χωρών του GEO για το 2022