Γράψε μια Αξιολόγηση
Χώρα
CMS
Διακομιστής ιστού
OS
Γλώσσα προγραμματισμού

Κορυφαίες χώρες

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιαπωνία
Γαλλία
Ολλανδία
Καναδάς
Κίνα
Ρωσία
Ιταλία

Κορυφαία CMS

WordPress
Wix
Shopify
Sitefinity
Drupal
Joomla
Squarespace
Jimdo
Weebly
1C-Bitrix

Κορυφαίοι διακομιστές ιστού

Apache
Nginx
IIS
LiteSpeed
Apache Traffic Server
OpenGSE
Phusion Passenger
Apache Tomcat
Netlify
lighttpd

Κορυφαία OS

Windows Server
UNIX
Ubuntu
CentOS
Debian
Red Hat
FreeBSD
Gentoo
Fedora
SUSE

Κορυφαίες γλώσσες προγραμματισμού

PHP
Microsoft ASP.NET
Lua
Java
Ruby
Node.js
Perl
Python
Go
Erlang

Χώρα

CMS

Διακομιστής ιστού

OS

Γλώσσα προγραμματισμού

Σερβία μερίδιο αγοράς φιλοξενίας ιστού 2021

Πιο κάτω μπορείς να δεις τις εταιρίες με τους περισσότερους πελάτες σε Σερβία

Μερίδιο αγοράς φιλοξενίας μεταξύ χωρών του GEO για το 2021