Γράψε μια Αξιολόγηση
Χώρα
CMS
Διακομιστής ιστού
Γλώσσα προγραμματισμού

Κορυφαίες χώρες

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιαπωνία
Γαλλία
Ολλανδία
Καναδάς
Κίνα
Ρωσία
Ιταλία

Κορυφαία CMS

WordPress
Wix
Shopify
Sitefinity
Drupal
Joomla
Squarespace
Jimdo
Weebly
1C-Bitrix

Κορυφαίοι διακομιστές ιστού

Apache
Nginx
IIS
LiteSpeed
Apache Traffic Server
OpenGSE
Phusion Passenger
Apache Tomcat
Netlify
lighttpd

Κορυφαίες γλώσσες προγραμματισμού

PHP
Microsoft ASP.NET
Lua
Java
Ruby
Node.js
Perl
Python
Go
Erlang

Χώρα

CMS

Διακομιστής ιστού

Γλώσσα προγραμματισμού

Βουλγαρία μερίδιο αγοράς OS 2021

Παρακάτω θα δεις τα OS με τους περισσότερους πελάτες στην Βουλγαρία

1.
Debian
1.61%
2.
CentOS
1.37%
3.
Ubuntu
1.12%
4.
Windows Server
1.01%
5.
FreeBSD
0.71%
6.
UNIX
0.54%
7.
Fedora
0.07%
8.
SUSE
0.03%
9.
Gentoo
0.02%
10.
Raspbian
0.01%
11.
Red Hat
0.01%

Μερίδιο αγοράς φιλοξενίας μεταξύ χωρών του GEO για το 2021