Κουπόνια & Προσφορές της Filetruth για το 2020

2 Εκτπώσεις είναι διαθέσιμες για την Filetruth

VTLXR1E303

Τελευταία δοκιμή: 53 Ημέρες, 7 Ώρες και 2 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 26/1/21
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (1 ΨΗΦΟΣ)

Host One Website
Self Name Server Like ns1.yourdomain.com
500 MB Space
1000 MB Bandwidth
Unlimited Email(s)
Powered by Linux Plesk, , Apache, MySQL, PHP & more
99.9% uptime with dedicated 24/7 technical support
1-click install of free applications

VTLXR1E303

Τελευταία δοκιμή: 53 Ημέρες, 19 Ώρες και 39 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 26/1/21

Host One Website
Self Name Server Like ns1.yourdomain.com
FREE Domain Name
FREE SSL
1000 MB Space
5000 MB Bandwidth
Unlimited Email(s)
Powered by Linux Plesk, , Apache, MySQL, PHP & more
99.9% uptime with dedicated 24/7 technical support
1-click install of free applications

HOSTING 40%@1yr

Τελευταία δοκιμή: 275 Ημέρες, 6 Ώρες και 19 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 30/6/16
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (1 ΨΗΦΟΣ)

WEB HOSTING SUMMER DISCOUNT OFFER 40%

Any shard server 40% discount add
coupon code : FTSUMMER

T&C*
Coupon Valid Til 31/6/2016
Coupon Use old & New User
Coupon Valid One Time

15% Discount on Dedicated Server

Τελευταία δοκιμή: 905 Ημέρες, 16 Ώρες και 10 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/7/16

15% Discount on Dedicated Server
15% Discount on Dedicated Server
Promotion Code- FTJULDED15

Billing Cycles : Monthly
Expiry Date
31/07/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

20% Discount on VPS Server

Τελευταία δοκιμή: 922 Ημέρες, 22 Ώρες και 13 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/7/16

20% Discount on VPS Server
20% Discount on VPS Server
Promotion Code- FTJULVPS20

Billing Cycles : Quarterly
Expiry Date
31/07/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

50% Discount on Linux/Windows Hosting

Τελευταία δοκιμή: 915 Ημέρες, 23 Ώρες και 43 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/7/16

50% Discount on Linux/Windows Hosting
50% Discount on Linux/Windows Hosting
Promotion Code- FTJULWINLINX50

Billing Cycles : Biennially
Expiry Date
31/07/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

30% Discount on Reseller Hosting

Τελευταία δοκιμή: 913 Ημέρες, 2 Ώρες και 23 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/7/16

30% Discount on Reseller Hosting
30% Discount on Reseller Hosting
Promotion Code- FTJULRESL30

Billing Cycles :Semi-Annually
Expiry Date
31/07/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

70% Discount on Live Chat Services

Τελευταία δοκιμή: 915 Ημέρες, 19 Ώρες και 35 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/7/16

70% Discount on Live Chat Services
70% Discount on Live Chat Services
Promotion Code- FTJULLIVCHT70

Billing Cycles :Semi-Annually
Expiry Date
31/07/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

10$ Add on Register New Account

Τελευταία δοκιμή: 919 Ημέρες, 1 Ώρα και 18 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/7/16

10$ Add on Register New Account
10$ Add on Register New Account
Promotion Code- FTNEW10

10$ add on account 24hr to 48hr
Billing Cycles : n/a
Expiry Date
31/07/2016
Apply only once per Register
Coupon discount add new user

20% Discount on VPS Server

Τελευταία δοκιμή: 963 Ημέρες, 23 Ώρες και 3 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/8/16

20% Discount on VPS Server
Promotion Code- FTVPSAUG15

Billing Cycles : Quarterly
Expiry Date
31/08/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

15% Discount on Dedicated Server

Τελευταία δοκιμή: 918 Ημέρες, 23 Ώρες και 46 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/8/16
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (1 ΨΗΦΟΣ)

15% Discount on Dedicated Server
Promotion Code- FTDSAUG15

Billing Cycles : Monthly
Expiry Date
31/08/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

55% Discount on Linux/Windows Hosting

Τελευταία δοκιμή: 912 Ημέρες, 13 Ώρες και 57 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/8/16

55% Discount on Linux/Windows Hosting
Promotion Code- FTHOSTAUG15

Billing Cycles : Biennially
Expiry Date
31/08/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

35% Discount on Reseller Hosting

Τελευταία δοκιμή: 519 Ημέρες, 11 Ώρες και 2 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/8/16

35% Discount on Reseller Hosting
Promotion Code- FTRESLLERAUG15

Billing Cycles :Semi-Annually
Expiry Date
31/08/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

Live Chat Services

Τελευταία δοκιμή: 906 Ημέρες, 19 Ώρες και 28 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/8/16

80% Discount on Live Chat Services
Promotion Code- FTLCAUG15

Billing Cycles :Semi-Annually
Expiry Date
31/08/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

VPS Server

Τελευταία δοκιμή: 906 Ημέρες, 22 Ώρες και 6 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/10/16
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (1 ΨΗΦΟΣ)

40% VPS Server: FTVPS2OCT

Billing Cycles : Month
Expiry Date
31/10/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

Any issues find to mail : sales@filetruth.com

Dedicated Server

Τελευταία δοκιμή: 907 Ημέρες, 8 Ώρες και 46 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/10/16
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (1 ΨΗΦΟΣ)

30% Dedicated Server : FTDED2OCT
Billing Cycles : Month
Expiry Date
31/10/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

Any issues find to mail : sales@filetruth.com

Linux/Windows Hosting

Τελευταία δοκιμή: 913 Ημέρες, 4 Ώρες και 9 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/10/16
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (1 ΨΗΦΟΣ)

60% Linux/Windows Hosting : FTHOST2OCT

Billing Cycles : Month
Expiry Date
31/10/2016
Apply only once per order
Coupon discount add old & new user

Any issues find to mail : sales@filetruth.com

Reseller Hosting

Τελευταία δοκιμή: 519 Ημέρες, 11 Ώρες και 2 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/10/16
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (1 ΨΗΦΟΣ)

25% Reseller Hosting: FTRES2OCT

Filetruth Other Services

Τελευταία δοκιμή: 906 Ημέρες, 20 Ώρες και 58 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/10/16
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (1 ΨΗΦΟΣ)

80% Filetruth Other Services: FTOTHER2OCT

Big Diwali 90% Off All Of Services

Τελευταία δοκιμή: 905 Ημέρες, 16 Ώρες και 25 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 30/11/16

21$ Add on Register New Account
Promotion Code- FTNEWDIWALI
T&C*
21$ add on account 24hr to 48hr
Billing Cycles : n/a
Expiry Date 30/11/2016
Apply only once per Register
Coupon discount add new user

Any issues find to mail : sales@filetruth.com

Windows Shared Hosting

Τελευταία δοκιμή: 910 Ημέρες, 5 Ώρες και 52 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/7/17

Promotions/Coupons/Offer/Discount
Windows Shared Hosting
Plan Duration Valid - Biennially,Triennially
40% Discount Promotion Code - FTO0WWJKCXG5
Expiry Date - 31/07/2017
Apply only- once per order,new signups

Server-Linux/Windows

Τελευταία δοκιμή: 934 Ημέρες, 2 Ώρες και 39 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/7/17
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (2 ΨΗΦΟΙ)

Promotions/Coupons/Offer/Discount
Server-Linux/Windows
Plan Duration Valid - Monthly,Quarterly,Semi-Annually,Annually,Biennially,Triennially
25% Discount Promotion Code - FT68XGAB5BT7
Expiry Date - 31/07/2017
Apply only- once per order,new signups

VPS/Server

Τελευταία δοκιμή: 918 Ημέρες, 23 Ώρες και 12 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/7/17
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (2 ΨΗΦΟΙ)

Promotions/Coupons/Offer/Discount
VPS/Server
Plan Duration Valid - Semi-Annually,Annually,Biennially,Triennially
35% Discount Promotion Code - FT0Z7OH7L3IH
Expiry Date - 31/07/2017
Apply only- once per order,new signups

Linux Shared Hosting

Τελευταία δοκιμή: 916 Ημέρες, 11 Ώρες και 51 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/7/17

Promotions/Coupons/Offer/Discount
Linux Shared Hosting
Plan Duration Valid - Biennially,Triennially
70% Discount Promotion Code - FTV52HKO3HLJ
Expiry Date - 31/07/2017
Apply only- once per order,new signups

Linux/Windows Reseller Hosting

Τελευταία δοκιμή: 934 Ημέρες, 3 Ώρες και 4 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/7/17

Promotions/Coupons/Offer/Discount
Linux/Windows Reseller Hosting
Plan Duration Valid - Annually,Biennially,Triennially
30% Discount Promotion Code - FTP72H2PB4XM
Expiry Date - 31/07/2017
Apply only- once per order,new signups

Every Domain Name@1.99$/Yr/99INR(HostAdvice-User Only)

Τελευταία δοκιμή: 916 Ημέρες, 19 Ώρες και 38 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 14/8/17

Every Domain Name@1.99$/Yr/99INR(HostAdvice-User Only)
.Com
.Net
.Xyz
.Online
.pw
.asia
.gdu
.eu
.men
.work
.xyz
.work
offer valid new user only

WebServer@150$/Mo(HostAdvice-User Only)

Τελευταία δοκιμή: 913 Ημέρες, 9 Ώρες και 47 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/8/17
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (1 ΨΗΦΟΣ)

Server Processor Intel Xeon-Intel E3-1220LV2
Processor Speed (Dual Core)
4 GB DDR3 RAM
1TB HDD in (Software RAID 1)
5TB Premium Transfer
(2 Free IP,.Com,.Net Domain name FREE)
Servers Network Port Speed 2Gbps Super High Speed
Services Class First Enterprise
Pay Just Only $150/Mo New User

VPS Linux With hostadvice.com @ $26/Mo .Com TLD Free

Τελευταία δοκιμή: 894 Ημέρες, 22 Ώρες και 29 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/10/17

Diwali Promotions
http://filetruth.com/member/cart.php?a=add&pid=36&sld=whmcs&tld=.com70% Discount
Expiry Date - 31/10/2017
VPS Linux With hostadvice.com With Free .Com Domain Name
Apply only- once per order,new signups

70% Discount Domain Name TLDs

Τελευταία δοκιμή: 894 Ημέρες, 22 Ώρες και 29 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/10/17

Diwali Promotions/Coupons/Offer/Discount
70% Discount Domain Name TLDs (.GDN)
70% Discount Promotion Code - 6XU4GVT4UA
Expiry Date - 31/10/2017
Apply only- once per order,new signups

45% Discount Server-Linux/Windows

Τελευταία δοκιμή: 894 Ημέρες, 22 Ώρες και 29 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/10/17

Diwali Promotions/Coupons/Offer/Discount
45% Discount Server-Linux/Windows
Plan Duration Valid - Monthly,Quarterly,Semi-Annually,Annually,Biennially,Triennially
45% Discount Promotion Code - NU07S4LVYQ
Expiry Date - 31/10/2017
Apply only- once per order,new signups

40% Discount VPS/Server

Τελευταία δοκιμή: 894 Ημέρες, 22 Ώρες και 29 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/10/17

Diwali Promotions/Coupons/Offer/Discount
40% VPS/Server
40% Discount Promotion Code - F346ZNSC5M
Expiry Date - 31/10/2017
Apply only- once per order,new signups

35% Discount Linux/Windows Reseller Hosting

Τελευταία δοκιμή: 894 Ημέρες, 22 Ώρες και 29 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/10/17

Diwali Promotions/Coupons/Offer/Discount
35% Linux/Windows Reseller Hosting
35% Discount Promotion Code - N1VQFO9T52
Expiry Date - 31/10/2017
Apply only- once per order,new signups

15% Discount Linux/Windows Shared Hosting

Τελευταία δοκιμή: 894 Ημέρες, 22 Ώρες και 29 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/10/17

Diwali Promotions/Coupons/Offer/Discount
15% Linux/Windows Shared Hosting
15% Discount Promotion Code - 3Y70WHI3DR
Expiry Date - 31/10/2017
Apply only- once per order,new signups

.XYZ Domain Free

Τελευταία δοκιμή: 843 Ημέρες, 20 Ώρες και 10 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 30/11/17

This offer only for hostadvice.com member/user

VPS 70% OFF $20/mo

Τελευταία δοκιμή: 843 Ημέρες, 20 Ώρες και 10 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/12/17

Starting At
$20.00/m
VPS
NOT Supports cPanel
CPU 0.88 GHz
512 MB RAM
20 GB Disk Space
500 GB Bandwidth
Full Root Access
Free Domain Name

Dedicated Server 45% OFF $150/mo

Τελευταία δοκιμή: 843 Ημέρες, 20 Ώρες και 10 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/12/17

Starting At
$150.00/m
DSL1-Dedicated WebServer
Intel Xeon-E3-1220LV2 (Single Core), 2.1GHz
4GB DDR3 RAM
1000 GB HDD in (Software RAID 1)
1000GB Premium Transfer/MONTH
1 usable IPv4/6 (up to 1 more)
Free Domain Name
Buy Now

Domain Reseller 85% OFF $15/onetime

Τελευταία δοκιμή: 843 Ημέρες, 20 Ώρες και 10 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/12/17

Starting At
$15.00/OneTime
DRS1 Domain Reseller
Fully Usable Activation
Easily Manage your Customers and Sub-Resellers
Fully Secure with 2 Factor Authentication
SMS Updates about Your Account
Completely White Labelled Program
Pre-Integrated Payment Gateways

Windows Server 30% OFF $240/mo

Τελευταία δοκιμή: 843 Ημέρες, 20 Ώρες και 10 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/12/17

Starting At
$240.00/m
Windows Dedicated WebServer
Intel E3-1220 v3(Quad Core)2.1GHz
RAM 4 GB DDR3
1000 GB HDD(RAID 1)
1000GB Transfer/MONTH
1 usable IPv4/6 (up to 1 more)
24/7/365 Support

halloween20

Τελευταία δοκιμή: 515 Ημέρες και 1 Λεπτό πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 30/11/18

Coupon Code : halloween20
Percentage :  25%

Start
Date :22/10/2018

Exp
Date : 30/11/2018

Use
Coupon Ones Time Per User
The coupon code Work is
Every Product & Services 

halloweendomain

Τελευταία δοκιμή: 513 Ημέρες, 8 Ώρες και 59 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 30/11/18
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (1 ΨΗΦΟΣ)

Coupon Code : halloweendomain
Percentage :  90%

Start
Date :22/10/2018

Exp
Date : 30/11/2018

Use
Coupon Ones Time Per User
The coupon code Work is .XYZ ,.PW Domain Nmae
Every Product & Services 

NQB5N5HG5W

Τελευταία δοκιμή: 199 Ημέρες, 15 Ώρες και 35 Λεπτά πριν
Add a comment
ΛΗΓΕΙ στις 31/12/19
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ (2 ΨΗΦΟΙ)

Linux Plesk Hosting Business
Host One Website
Self Name Server Like ns1.yourdomain.com
FREE Domain Name
FREE SSL
1 GB Space
50 GB Bandwidth
05 Email(s)
Powered by Linux Plesk, , Apache, MySQL, PHP & more
99.9% uptime
Extra 5% OFF Code : NQB5N5HG5W

Παλιά κουπόνια

Η HostAdvice.com παρέχει επαγγελματικές και ανεξάρτητες από οποιονδήποτε άλλο φορέα αξιολογήσεις για εταιρίες φιλοξενίας. Οι αξιολογήσεις μας είνα αμερόληπτες, ειλικρινείς και εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια για όλες τις εταιρίες που αξιολογούν.

Λαμβάνουμε χρηματική αποζημίωση από τις εταιρίες που αξιολογούμε. Η αποζημίωση για υπηρεσίες και προϊόντα δεν επηρεάζει την κατεύθυνση ή τα συμπεράσματα των αξιολογήσεών μας. Ούτε επηρεάζει την βαθμολογία μας για ορισμένες εταιρίες φιλοξενίας.
Η αποζημίωση αυτή καλύπτει το κόστος της αμοιβής των ατόμων που κάνουν τις αξιολογήσεις, για την αγορά λογαριασμών στις εταιρίες, και για τις δοκιμές που πραγματοποιούν.

Didn’t find what you were looking for?

Our users recommend these brands

9.6
 • Robust Security
 • Super-fast Load Times
 • 24/7 Support
2,76 € / μήνας
Learn more
9.3
 • Very Low Prices
 • Incredible Speed
 • Easy Set-Up
0,93 € / μήνας
Learn more
9.2
 • Outstanding Uptimes
 • Unlimited Storage
 • Quick Troubleshooting
3,67 € / μήνας
Learn more
10
 • Excellent Support
 • Smooth Migration
 • Superb compatibility
3,70 € / μήνας
Learn more