Max Ostryzhko
Max Ostryzhko

Max Ostryzhko

Ανώτερος Προγραμματιστής στην HostAdvice CTO
Max is a 27 year old writer, hosting expert and programmer from Ukraine. His passions are varied and as well as a love for coding and fine art, Max also adores music, regularly writing his own and playing what he has written on his bass guitar.

Max is a 26 year old writer, hosting expert and programmer from Eastern Ukraine. His passions are varied and as well as a love for coding and fine art, Max also adores music, regularly writing his own and playing what he has written on his bass guitar.

Max almost finished his studies at the world famous Kharkov Polytechnic Institute, but he was expelled (a la Bill Gates) during his last year because he started working and got married.

When he is not playing the guiltier or writing his own music, Max loves to develop and code websites. He has 5 years of experience in web development and 3 years ago he founded his own company called Rock Stars Team.a

Last year Max became interested in hosting and decided to move in that direction, expanding his knowledge of all forms of web hosting and increasing his rapidly expanding CV.

Max is a hard worker, but when he is at home he finds time to be with his beautiful wife and 2 very intelligent and curious children.

Latest Articles by Max Ostryzhko

Show more articles

Η HostAdvice.com παρέχει επαγγελματικές και ανεξάρτητες από οποιονδήποτε άλλο φορέα αξιολογήσεις για εταιρίες φιλοξενίας. Οι αξιολογήσεις μας είνα αμερόληπτες, ειλικρινείς και εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια για όλες τις εταιρίες που αξιολογούν.

Λαμβάνουμε χρηματική αποζημίωση από τις εταιρίες που αξιολογούμε. Η αποζημίωση για υπηρεσίες και προϊόντα δεν επηρεάζει την κατεύθυνση ή τα συμπεράσματα των αξιολογήσεών μας. Ούτε επηρεάζει την βαθμολογία μας για ορισμένες εταιρίες φιλοξενίας.
Η αποζημίωση αυτή καλύπτει το κόστος της αμοιβής των ατόμων που κάνουν τις αξιολογήσεις, για την αγορά λογαριασμών στις εταιρίες, και για τις δοκιμές που πραγματοποιούν.

Click to go to the top of the page
Go To Top