Συγγραφέας:

Ο Μαξ είναι ένας 26χρονος συγγραφέας, ειδικός σε θέματα φιλοξενίας ιστοσελίδων και προγραμματιστής από την Ανατολική Ουκρανία. Ανάμεσα στα πολλά και διάφορα πράγματα που λατρεύει είναι ο προγραμματισμός και οι καλές τέχνες. Ο Μαξ αγαπάει επίσης την μουσική και συχνά γράφει δικά του κομμάτια που στη συνέχεια τα παίζει στο μπάσο του.

Kubernetes hosting

Έχει γραφτεί από: , 24 Απρ 2018
Kubernetes was released as an open source software project in 2015, quickly becoming one of the most important tools used in elastic cloud web server orchestration due to the framework's unique ability to manage clusters at scale in data center production. Kubernetes allows large scale data center hardware networks to be managed in a unified manner for complex web/mobile application hosting requirΣυνεχίστε

Share this post

"Kubernetes hosting"

Share this post

"Elastic cloud hosting"

Containers vs. VPS Hosting

Έχει γραφτεί από: , 11 Απρ 2018
Containers and Virtual Private Servers (VPS) both use software virtualization to partition and allocate hardware resources on cloud networks. VPS plans operate with hypervisor software providing shared kernel support across multiple native host operating system installations on a web server with fixed resource allocations. Containers use a runtime engine for virtualization and micro or nano operatΣυνεχίστε

Share this post

"Containers vs. VPS Hosting"

Container Hosting

Έχει γραφτεί από: , 10 Απρ 2018
Containers have grown since 2013 to become a leading standard for hardware resource virtualization in cloud data center management. Where VPS partitions run with hypervisor software for shared OS kernel support on a web server, containers use a runtime engine like Docker, CoreOS rkt, LXC/LXD, Apache Mesos, or Hyper runV for virtualization partitions. Web server stack software disk images are dΣυνεχίστε

Share this post

"Container Hosting"

Web Hosting Security Guide

Έχει γραφτεί από: , 24 Ιαν 2018
As most contemporary web hosting companies operate under a managed cloud approach, online businesses & web publishers are increasingly reliant on the technical expertise of strangers in a remote environment to keep their data safe, maintain website code integrity, and provide continual network uptime without loss of critical services. Hackers may target an individual website to steal finanΣυνεχίστε

Share this post

"Web Hosting Security Guide"

1 2 3