Idan Cohen
Idan Cohen

Idan Cohen

Ειδικός στο Marketing
With over 7 years of experience in online marketing. He is the self-proclaimed master of all things PPC, and has a great passion for analytics and testing. Idan’s goal with Host Advice is to share his knowledge so that everyone, regardless of who they are or where they are, can benefit. It is through this website that he lives out his dream of teaching the world.

Idan is the co-founder of Host Advice, with over 7 years of experience in online marketing. He is the self-proclaimed master of all things PPC, and has a great passion for analytics and testing.

His true calling, and one of his main loves in life, is teaching.

He loves to help new people learn new things and his friendly and open approach makes him very popular with his students.

Idan’s goal with Host Advice is to share his knowledge so that everyone, regardless of who they are or where they are, can benefit. It is through this website that he lives out his dream of teaching the world.

Idan’s greatest attribute is his conversational, yet informative style, which is what makes him a good writer and a great teacher.

Latest Articles by Idan Cohen

Show more articles

Η HostAdvice.com παρέχει επαγγελματικές και ανεξάρτητες από οποιονδήποτε άλλο φορέα αξιολογήσεις για εταιρίες φιλοξενίας. Οι αξιολογήσεις μας είνα αμερόληπτες, ειλικρινείς και εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια για όλες τις εταιρίες που αξιολογούν.

Λαμβάνουμε χρηματική αποζημίωση από τις εταιρίες που αξιολογούμε. Η αποζημίωση για υπηρεσίες και προϊόντα δεν επηρεάζει την κατεύθυνση ή τα συμπεράσματα των αξιολογήσεών μας. Ούτε επηρεάζει την βαθμολογία μας για ορισμένες εταιρίες φιλοξενίας.
Η αποζημίωση αυτή καλύπτει το κόστος της αμοιβής των ατόμων που κάνουν τις αξιολογήσεις, για την αγορά λογαριασμών στις εταιρίες, και για τις δοκιμές που πραγματοποιούν.

Click to go to the top of the page
Go To Top