Γράψε μια Αξιολόγηση
Χώρα
CMS
OS
Γλώσσα προγραμματισμού

Κορυφαίες χώρες

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιαπωνία
Γαλλία
Ολλανδία
Καναδάς
Κίνα
Ρωσία
Ιταλία

Κορυφαία CMS

WordPress
Wix
Shopify
Sitefinity
Drupal
Joomla
Squarespace
Jimdo
Weebly
1C-Bitrix

Κορυφαία OS

Windows Server
UNIX
Ubuntu
CentOS
Debian
Red Hat
FreeBSD
Gentoo
Fedora
SUSE

Κορυφαίες γλώσσες προγραμματισμού

PHP
Microsoft ASP.NET
Lua
Java
Ruby
Node.js
Perl
Python
Go
Erlang

Χώρα

CMS

OS

Γλώσσα προγραμματισμού

Ολλανδία μερίδιο αγοράς διακομιστών ιστού 2021

Παρακάτω θα δεις τους διακομιστές ιστού με τους περισσότερους πελάτες στην Ολλανδία

We currently do not have enough data to show the server marketshare. Please refresh page later

Μερίδιο αγοράς φιλοξενίας μεταξύ χωρών του GEO για το 2021