Χώρα
CMS
Διακομιστής ιστού
Γλώσσα προγραμματισμού

Κορυφαίες χώρες

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιαπωνία
Γαλλία
Ολλανδία
Καναδάς
Κίνα
Ρωσία
Ιταλία

Κορυφαία CMS

Κορυφαίοι διακομιστές ιστού

Κορυφαίες γλώσσες προγραμματισμού

Χώρα

CMS

Διακομιστής ιστού

Γλώσσα προγραμματισμού

Νέα Ζηλανδία μερίδιο αγοράς OS 2022

Παρακάτω θα δεις τα OS με τους περισσότερους πελάτες στην Νέα Ζηλανδία

1.
Windows Server
7.71%
2.
Ubuntu
4.56%
3.
Debian
2.16%
4.
UNIX
0.99%
5.
CentOS
0.89%
6.
Red Hat
0.09%
7.
FreeBSD
0.07%
8.
Fedora
0.02%
9.
Raspbian
0.01%
10.
SUSE
0.01%
11.
Gentoo
0.01%

Μερίδιο αγοράς φιλοξενίας μεταξύ χωρών του GEO για το 2022