Μερίδιο αγοράς φιλοξενίας μεταξύ χωρών του GEO για το 2023