Συγγραφέας:

Ο Ran Greenberg είναι επιχειρηματίας και επενδυτής με τεράστια εμπειρία στα BD & Venture Capital, με ιδιαίτερες ικανότητες στον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Διαθέτει πρακτική εμπειρία με την πρέπουσα επιμέλεια και στρατηγική ανάλυση για δόμηση συμφωνιών ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρίες χαρτοφυλακίου έως IPO ή M&A. Διαθέτει ικανότητες διαπραγμάτευσης και διαχείρισης συγκρούσεων, τρόπο σκέψης έξω από τα συνηθισμένα, καθώς και εμπειρία στην δημιουργία και διαχείριση ομάδων.